پایگاه اطلاع رسانی حقوق فناوری اطلاعات-سایبرلا

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان کوشیده است تا با راه اندازی یک پایگاه تخصصی، در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه عظیم کاربران فارسی‌زبان گام بردارد. جمع‌آوری اخبار، تولید محتوا، تهیه گزارش و مقالات فنی و تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهداف پایگاه‌اطلاع‌رسانی سایبرلا است.
حوزه فعالیت وب‌سایت اطلاع‌رسانی سایبرلا شامل موارد ذیل خواهد بود:

  • اطلاع رسانی در حوزه فضای سایبر و مسائل حقوقی پیرامون آن
  • آگاهی بخشی به افراد و خانواده‌ها در خصوص نحوه مواجهه با فضای مجازی، مخاطرات این حوزه، و مصونیت در مقابل تهدیدات فضای مجازی
  • اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درخصوص قوانین ، آیین نامه ها ، مصوبات و …
  • اطلاع‌رسانی در حوزه جرایم سایبر
  • طرح دعاوی حقوقی روز
  • تهیه گزارش و مقالات فنی و تخصصی
  • تولید و انتشار محتوای فارسی و بومی در حوزه حقوق سایبر

 

سایبرلا

http://cyber-law.ir

http://press.ictlaw.ir